Bitumen is een vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen. Dit komt voor in ruwe aardolie. Het wordt gebruikt als bindmiddel in de wegenbouw en industrie. Bijvoorbeeld voor asfalt en als bouwstof voor dakbedekking. Bitumen zijn zwart en kunnen bij 120°C worden verpompt, getransporteerd en gebruikt. Bij hogere temperaturen neemt namelijk de vloeibaarheid toe en dan kan het gebruikt worden als bindmiddel. Lees meer over de verschillende bitumen of neem direct contact met ons op.

Onze productgroepen

Altek is dé oplossing voor dak- en afdichtingbedekkingen. 

Aqualt is ons basisproduct voor de toepassing van emulsies in de wegenbouw.

Azalt bitumen wordt gebruikt voor de productie van asfaltmengels voor de wegenbouw.

Covrex zijn harde bitumen. Het is geschikt als bindmiddel in de productie van interieur vloerdekconstructies.

Modulotal zijn zeer stabiele bitumen. Het is geschikt voor asfaltfunderingslagen.

Stelox kan gebruikt worden in de industrie. Voor het afdichten van platte daken en andere beschermingslagen tegen water.

Styrelf zijn bitumen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het kan gebruikt worden voor wegen, snelwegen, bruggen en vliegvelden.

Regenis kan gebruikt worden als je asfalt wilt hergebruiken. Dit kan alleen als het hergebruik percentage hoger is dan 60%.

Kromatis is een bindmiddel voor elk type wegdek. Het is kleurloos en vooral geschikt in combinatie met pigmenten in gekleurd asfalt.

Onze ECO² producten

Prestatieverklaringen