Skip to content

In Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Ook Total volgt deze maatregelen op.

Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van onze gasten, personeelsleden en leveranciers maximaal gewaarborgd is.

Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat wij onze mobiliteitsfunctie binnen de Nederlandse samenleving kunnen blijven vervullen. 

Als gevolg hiervan hebben wij de volgende besluiten genomen: 

Algemeen:

  • De ramen van de kassa’s blijven gesloten
  • Liefst altijd contactloos betalen
  • De reinigingsinstructies op de stations zijn aangescherpt. (PIN apparaten, deurkrukken, toiletten etc worden extra gereinigd).

Social Distance:

  • Er geldt een maximaal aantal gasten in de shop van 1 per 10 m2
  • Hou minimaal 1,5 meter onderlinge afstand
  • Natuurlijk draag je bij je bezoek aan een Total tankstation ook een mondkapje
  • Verlaat de shop nadat je hebt afgerekend

Help mee om verspreiding van het virus tegen te gaan!

zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Meer actuele informatie is te vinden op: 

R.I.V.M. :                     https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Rijksoverheid:             https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19