Skip to content

E10 benzine

Vanaf 1 oktober 2019 verkopen bijna alle tankstations in Nederland E10 benzine. E10 benzine bevat een hoger percentage bio-ethanol. Vóór 1 oktober 2019 zat er in de Euro 95 benzine maximaal 5% bio-ethanol (E5). Dit is aangepast naar maximaal 10% (E10). Lees hier alles over E10.  

E10 is benzine waar tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol in zit. De "E" staat voor bio-ethanol. De 10 staat voor het maximale percentage. E10 is alleen geschikt voor benzinevoertuigen. Of je auto/motor/scooter geschikt is voor E10 kun je navragen bij je garagehouder of checken op www.e10check.nl.

De meeste voertuigen kunnen zonder problemen rijden op E10. Controleer vóór de eerste keer tanken of je voertuig geschikt is. Bij nieuwe(re) voertuigen kun je het icoontje bekijken in de tankvulopening. Je kunt het ook controleren op de website www.e10check.nl.

Als je met een modern voertuig eenmalig verkeerd E10 tankt, levert dit geen schade op aan je voertuig. Bij youngtimers en oldtimers is het af te raden om op E10 te rijden als dit niet uitdrukkelijk is toegestaan, voor deze groep voertuigen adviseren wij TOTAL Excellium 98.

Jazeker, dat is geen probleem. Het is wel van belang dat je voertuig geschikt is voor E10 benzine.

Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit landbouwgewassen en/of afval. Het is een brandstof die voldoet aan de Europese duurzaamheidsregels.

Bijna alle bio-ethanol die in Nederland wordt gebruikt is geproduceerd in Europa. De grootste Europese bio-ethanolfabriek staat overigens in Rotterdam.

De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken we al jaren E5-benzine waarin ook al tot maximaal 5% bio-ethanol wordt bijgemengd. In de ons omringende landen wordt ook al E10 aangeboden en het is ook al beperkt beschikbaar in Nederland.

Het verhogen van het percentage bio-ethanol in benzine zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt en draagt daardoor bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen. 

Duurzame bio-ethanol heeft - in vergelijking tot benzine - een veel lagere CO2-uitstoot. Dit komt doordat bio-ethanol wordt gemaakt van gewassen, die bij de groei eerst de CO2 uit de lucht hebben opgenomen die bij de verbranding weer vrijkomt.

E10 benzine heeft een iets lagere energie-inhoud (calorische waarde) dan benzine en daardoor heb je ongeveer 1% meer brandstof nodig om hetzelfde aantal kilometers te kunnen afleggen als met een E5 benzine. Als je een brandstof met een hogere energie-inhoud wilt gebruiken, dan kan je Excellium 98 tanken.

Het getal 95 en 98 staat voor het octaangehalte in benzine, meer precies het Research Octane Number (RON-getal). Het octaangehalte wordt altijd vermeld, ook bij E10 benzine en E5 benzine. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangehalte lager dan 95 om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangehalte dan 95 niet voor, maar in het buitenland wel. Je kunt wel benzine met een octaangehalte van 98 tanken als een benzine met een octaangehalte van 95 is voorgeschreven, het voorgeschreven octaangehalte is een minimum waarde. Het getal 95 staat voor ‘95 en hoger’.

Nee, E5 blijft gewoon beschikbaar bij ons als Excellium 98.

De naam Euro 95 blijft hetzelfde, de sticker met E5 wordt vervangen door een sticker met E10.
Excellium 95 wordt vervangen door Excellium 98. Dit omdat er na de introductie van de E10 benzine geen E5 benzine met een octaangehalte van 95 beschikbaar meer is op de locaties waar onze tankwagens worden geladen.