FAQ's smeermiddelen

 

Hoe kan ik het oliepeil van mijn auto nakijken?

 • Plaats de auto op een horizontale ondergrond;
 • Zet uw motor stil;
 • Wacht ongeveer 2 minuten (de olie moet teruglopen naar het carter).

1) Conventioneel oliepeilen met een peilstok:

 • Trek de peilstok uit de peilstokhouder van de motor;
 • Maak de onderkant met de merktekens van de peilstok goed schoon met een niet-pluizende doek;
 • Steek de peilstok eventjes terug in de peilstokhouder. Let erop dat u hem volledig insteekt tot op het steunpunt en dat er geen vuiligheid in de motor komt via het gat van de peilstokhouder;
 • Haal de peilstok direct uit de peilstokhouder voor een correcte meting;
 • Controleer het oliepeil opnieuw;
 • Als het olieniveau goed is, steek de peilstok weer volledig in de peilstokhouder van de motor.

2) Oliepeilen via een digitale display op het instrumentarium, bij peilstokloze motoren:

 • Zet het contact aan met de sleutel of door op de startknop te drukken in geval van “keyless-entry”;
 • Controleer het oliepeil op de digitale display.

Hoe moet ik olie bijvullen als het oliepeil laag is?

Kies de olie die geschikt is voor de motor van uw auto, zie hiervoor ons online advies- en bestelsysteem TLS.

Gebruik een trechter of een schenktuit om te voorkomen dat er olie wordt gemorst op de motor. Hou een schone doek of voldoende papier bij de hand. 

Als het olieniveau laag is, dat wil zeggen gelijk aan of net boven het onderste merkteken op de peilstok, vul dan voorzichtig met kleine hoeveelheden olie bij (bijvoorbeeld een kwart liter). Wanneer de peilstok niet duidelijk aangeeft hoeveel er moet worden bijgevuld, vul dan met nog kleinere hoeveelheden olie bij. 
Controleer steeds opnieuw het oliepeil tot het juiste niveau is bereikt.

Opmerkingen:

Over het algemeen is het verschil tussen het minimum- en het maximumniveau ongeveer een liter. 
Vul niet bij boven het maximumniveau. Het maximumniveau komt overeen met het bovenste merkteken op de peilstok. 
Voorkom dat het oliepeil onder het minimumniveau komt. Het minimumniveau komt overeen met het onderste merkteken op de peilstok. 
Gemorste olie op de motor kan rookvorming en stank veroorzaken. Veeg en dep daarom zoveel mogelijk gemorste olie van het motorblok. Let op dat het motorblok zeer heet kan zijn na het rijden en raak uitlaatdelen niet aan met de handen. 

Als de gebruikte olieverpakking niet leeg is:
Sluit hem dan degelijk
Maak hem schoon met een doek of papier. 

Is het normaal dat motorolie moet worden bijgevuld?

Ja, een motor kan een klein deel van de motorolie verbruiken tijdens het verbrandingsproces. Om motorschade te voorkomen wordt aanbevolen het oliepeil in de motor regelmatig te controleren. Het herhaaldelijk bijvullen van olie betekent echter niet dat de olie niet hoeft te worden ververst.

Hoewel het normaal is dat een motor een kleine hoeveelheid motorolie kan verbruiken (die tussen de verversingen wordt bijgevuld) is het niet normaal dat de olie erg vaak moet worden bijgevuld. Daar kunnen de volgende mogelijke oorzaken aan ten grondslag liggen:

 • onjuist type motorolie, zoals een te dunne motorolie. In ons online advies- en bestelsysteem TLS vindt u de geschikte olie voor uw voertuig;
 • de mechanische staat van de motor, zoals versleten zuigerveren, versleten klepseals of lekkende keerringen/pakkingen;
 • het rijgedrag, zoals het rijden van veel korte ritjes of een sportief rijgedrag.

Waarom moet de olie ververst worden?

Het verversen van olie is noodzakelijk voor een goede smering en een reinigende werking in de motor en versnellingsbak/automaat voor optimale prestaties en een gunstig brandstofverbruik. De kwaliteit van de olie loopt vaak terug als gevolg van: 

 • verdunning van de motorolie met brandstof, vooral bij korte ritjes. Verdunning van de olie treedt ook op doordat de olie op afschuiving wordt belast in de roterende en translerende motoronderdelen;
 • oxidatie van de olie, als gevolg van het (zwaar en langdurig) thermisch belasten van de motor en versnellingsbak/automaat;
 • verbruik van additieven, bijvoorbeeld ten behoeve van het afvoeren en in oplossing houden van het vuil. De olie neemt inwendige en uitwendige vervuiling op zoals water als gevolg van condensatie, verbrandingsresten, roetdeeltjes i.g.v. een dieselmotor, metaaldeeltjes als gevolg van slijtage, enz. Hierdoor wordt de olie weer ingedikt met vuil.

Wanneer moet ik mijn olie controleren, bijvullen en verversen?

Controleer uw oliepeil minstens een keer per maand of elke duizend kilometer. Doe hetzelfde voordat u lange afstanden gaat rijden. Vul zodra het olieniveau (bijna) op minimum staat op de peilstok, het juiste type olie bij via de vulopening volgens de instructie van de automobielfabrikant. 
Het moment van olie verversen moet ook volgens de instructie van de automobielfabrikant en dat gaat meestal via uw garage.

Waarom zou je de olie moeten verversen met het door de fabrikant aangegeven tijdstip?

Het tijdstip voor het verversen van de olie wordt door de fabrikant bepaald aan de hand van de technische prestaties van de motor, de eigenschappen van de smeerolie en het rijgedrag. Hiervoor zijn over het algemeen twee factoren bepalend: het aantal afgelegde kilometers en de gebruiksduur.

Onder bepaalde gebruiksomstandigheden zoals bij stadsritjes en vele korte ritten is het echter van belang de olie vaker te verversen. 

Is alleen olie bijvullen voldoende in plaats van verversen?

Zeker niet. Tijdens het gebruik wordt olie belast op afschuiving, vervuiling en oxidatie. Naarmate de olie langer wordt gebruikt nemen de eigenschappen af die weerstand moeten bieden tegen deze belastingen. Voordat deze eigenschappen beëindigd zijn moet de olie worden ververst. Door alleen olie bij te vullen zal het bestaande vuil in de olie zich gaan afzetten in de motor. Dit zal leiden tot vermindering van de motorprestaties en kan de motorslijtage doen toenemen.

Kan ik de olie lange tijd bewaren? Gaat de kwaliteit dan achteruit?

In gesloten verpakkingen blijft de olie lang goed. Verpakkingen die open zijn geweest moeten echter goed worden gesloten om oxidatie van de olie te voorkomen. Bij twijfel de verpakking met olie goed schudden en daarna wat olie in een schoon en droog doorzichtig glas schenken. Laat het glas met olie even staan. Is de olie helder dan kan deze nog worden gebruikt. Wanneer de olie troebel blijft is deze niet meer te gebruiken. 

Wat moet ik doen met de gebruikte olie?

Op koolwaterstof gebaseerde producten zijn schadelijk voor het milieu. U kunt uw gebruikte olie verzamelen en inleveren bij het chemie depot van de afvalbrengpunt in uw gemeente.

Is het mogelijk om bij het verversen op een andere viscositeit over te stappen?

Dit is mogelijk indien de autofabrikant meerdere viscositeiten opgeeft voor uw motor. Afhankelijk van het klimaat (warme of koude omgeving) en het rijgedrag (sportief of zuinig) kan worden overgestapt naar een andere viscositeit. Kijk voor de juiste viscositeit in het instructieboekje van uw auto of ons online advies- en bestelsysteem TLS.

Kan ik voor de versnellingsbak dezelfde olie gebruiken als voor de motor?

Normaal gesproken zijn de motor en versnellingsbak van elkaar gescheiden qua smering. Zowel de viscositeit alsmede de gebruikte additieven zijn verschillend waardoor er sprake is van een ander product. Bij oude auto’s kunnen er uitzonderingen zijn, waarbij de motorolie zowel de motor als versnellingsbak smeert. Controleer het instructieboekje voor de voorgeschreven motor- en versnellingsbakolie of raadpleeg ons online advies- en bestelsysteem TLS.

Kan ik olie voor een dieselmotor ook gebruiken voor een benzinemotor, en omgekeerd? 

Nee, niet altijd. Indien de ACEA/API oliespecificatie voor zowel een benzine- als dieselmotor is voorgeschreven, kan de motorolie in beide typen motoren worden gebruikt. Er moet eerst goed worden nagegaan welke ACEA/API oliespecificatie is voorgeschreven voor de desbetreffende benzine- als dieselmotor alvorens een olietype wordt gekozen. Bij API staat de letter ‘S’ voor benzine en letter ‘C’ voor diesel. Zie ook de volgende vraag

Hoe kunnen de prestaties van een smeerolie worden beoordeeld?

Aan de hand van ACEA en API specificaties. Echter zijn dit minimale eisen waar een motorolie aan moet voldoen. Een motorolie kan deze minimale eisen ruimschoots overschrijden. De meeste constructeurs stellen namelijk buiten deze algemene eisen ook eigen eisen op.

Heeft een dieselmotor speciale olie nodig?

Olie voor dieselmotoren is meer gericht op afschuifbelasting in verband met het relatief hoog koppel bij lage toerentallen. Verder moet de olie de eigenschap hebben om roet van het verbrandingsproces als uitlaatgas van de EGR (Exhaust Gas Recirculation: Uilaatgas recirculatie) op te kunnen nemen. Daarnaast zijn er voor dieselmotoren met roetfilters (DPF: Diesel Particulate Filter)  ‘Low SAPS’ olie (Low Sulphated Ash, Phosphorus, Sulpher) vereist om het dichtslibben van roetfilters te voorkomen en daarmee de levensduur van roetfilters te verlengen.

Wat is de basis van ACEA en API specificaties:

De ACEA (Association des Constructeurs Européens de l’Automobile) oliespecificaties vormen de basiskwaliteitsaanduidingen en fabricagevoorschriften waaraan iedere Europese oliemaatschappij zich conformeert. 

 • A-oliën voor benzinemotoren van personenauto’s
 • B-oliën voor dieselmotoren van personenauto’s
 • C-oliën voor zowel benzine als dieselmotoren van personenauto’s 
 • E-oliën voor dieselmotoren van vrachtwagens

De ACEA specificaties zijn aangevuld met een getal, waarbij dit getal exact de specificatie aangeeft. Dit wil niet automatisch zeggen dat naarmate het getal toeneemt de specificatie met het lagere getal opvolgt. De inhoud en verschillen in specificaties dienen zorgvuldig te worden opgezocht.
Voorbeeld: ACEA A3/B4, ACEA C3, ACEA E6.

Daarnaast is er ook de API (American Petroleum Institute) classificatie voor benzine- als dieselmotoren van personenauto’s, lichte en zware vrachtwagens en bussen.

 • S-oliën voor benzinemotoren
 • C-oliën voor dieselmotoren

In beide gevallen worden de letters aangevuld met letter op een alfabetische volgorde. De tweede letter is opeenvolgend, dus een nieuwere specificatie heeft een hogere letter in het alfabet. 
Voorbeeld: API SJ/CF en API SN/CJ-4 

Kan ik olie voor een automotor ook gebruiken voor mijn motorfiets?

Nee. Motorfietsen kunnen tweetakt als viertaktmotoren hebben, terwijl automotoren in de regel viertaktmotoren zijn (op sommige zeer oude auto’s na). Motorfietsmotoren zijn relatief klein die ook een relatief hoog vermogen kunnen leveren ten opzichte van automotoren. Er zijn motorfietsen waarvan de versnellingsbak en de natte plaatkoppelingen ook worden gesmeerd door dezelfde motorolie en sommige motorfietsen hebben een aparte versnellingsbakolie. 

Moet er een speciale olie gebruikt worden voor een motor op LPG brandstof?

Nee, want LPG is voornamelijk opgebouwd uit de gassen butaan en propaan. Gassen hebben een homogenere moleculenstructuur dan vloeibare brandstoffen en zorgen voor minder vervuiling van brandstof in de motorolie. Oliën voor benzinemotoren kunnen de hogere verbrandingstemperaturen van LPG aan.

Waarom zou ik niet gewoon de goedkoopste olie kopen?

De prijs van de olie zegt in veel gevallen niet iets over de toepasbaarheid van de olie. Een automotor is een complexe machine waarbij de autofabrikant voorschrijft aan welke eisen een smeermiddel moet voldoen. Als het smeermiddel aan hoge eisen of aan veel eisen moet voldoen, neemt de prijs over het algemeen toe omdat hiervoor hoogwaardige olie en technologische additieven noodzakelijk zijn. In sommige gevallen volstaat een goedkope olie wel, echter in de meeste gevallen voldoet deze niet aan de voorgeschreven specificaties.

Heeft het nut op de hoogte te blijven van nieuwe technologie?

Ja, motorontwikkelingen zijn gericht op prestaties, het verbruik, en de emissie-eisen. Motorolie specificaties zijn gekoppeld aan motorontwikkelingen.

Hoe word ik klant?

Total Nederland N.V. levert haar smeermiddelen aan diverse sectoren zoals industrie, agri & grondverzet, transport &bussen, auto’s & motorfietsen en binnenvaart & visserij. Elke dag wordt er door heel Nederland olie geleverd uit een assortiment van circa 1500 producten.
Indien u nog geen klant bent vul dan uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Hoe ontvang ik een offerte?

Total Nederland N.V. levert haar smeermiddelen aan diverse sectoren zoals industrie, agri & grondverzet, transport & bussen, auto’s & motorfietsen en binnenvaart & visserij. Elke dag wordt er door heel Nederland olie geleverd uit een assortiment van circa 1500 producten.
Wenst u een offerte? Vul dan uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Hoe bestel ik smeermiddelen?

Indien u nog geen klant bent dan adviseren wij u om het contactformulier in te vullen zodat onze Account Manager op korte termijn contact met u kan opnemen.
Bent u reeds klant? Ga dan direct naar ons online advies- en bestelsysteem waar u met uw persoonlijke inlogcode direct uw producten kunt bestellen.
Heeft u nog geen inlogcode? Neem dan contact op met uw Account Manager.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Staat uw vraag er niet bij of wilt u nog meer weten?

TOTAL ADVIES- EN BESTELMODULE

Staat uw vraag er niet bij maar wilt u meer weten over het toe te passen product, dan verwijzen wij u graag naar de website www.total-tls.nl. Met een paar klikken kunt u daar meer te weten komen over onze producten. Tevens is daar de mogelijkheid om een kenteken in te voeren waarna het systeem het toe te passen smeermiddel voor uw auto adviseert.
 

CONTACT MET DE AFDELING SMEERMIDDELEN

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen. Door het invullen van ons contactformulier, stuurt de afdeling Customer Support uw vraag door naar de juiste afdeling of persoon. Er wordt daarna binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om uw vraag te beantwoorden. 

 
 
 
 

X

Total.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Total.nl gebruikt analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Bovendien plaatst Total Nederland N.V. via derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van total.nl relevante aanbiedingen te doen. Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. KLIK HIER voor ons PRIVACY STATEMENT & COOKIE BELEID.Mijn cookie-instellingen wijzigen