Diaxol

  Diaxol

Wat zou u ervan zeggen als de voertuigen in uw wagenpark… 

  • Continue beschikbaar zijn
  • Met verminderde onderhoudskosten rijden 
  • Voldoen aan de Euro-normen?

De Euro-normen stellen steeds strengere eisen aan de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen.Om hier aan te voldoen, installeren de meeste truck- en busfabricanten zuiveringssystemen die gebruik maken van de SCR-technologie en AdBlue®. 

In bepaalde omstandigheden kan het SCR-systeem verstopt raken, waardoor voertuigen stil komen te staan met nadelige gevolgen voor uw activiteiten. 

Wilt u deze problemen vermijden? Dan is Diaxol de preventieve oplossing voor uw wagenpark. Het is een geadditiveerde NOx-reductor die de goede werking van SCR-systemen onder alle omstandigheden waarborgt. Deze ‘nieuwe-generatie’ AdBlue® helpt u de kosten voor de exploitatie van uw wagenpark te verminderen. 

 
AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van het VDA (Verband der Automobilindustrie)

 

X

Tijdens uw bezoek aan de site willen wij graag een ‘cookie’ in uw computer plaatsen. Uw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen.

Wenst u uw opgeslagen cookies te verwijderen? Klik hier voor meer informatie.