Wat zijn Bitumen?

Bitumen zijn zwarte thermoplastische producten, met een viscositeit die varieert naar gelang de temperatuur. Waar het bij omgevingstemperatuur nog hard is, kan het product bij 120 °C worden verpompt, getransporteerd en gebruikt. Van de 1300 verschillende soorten ruwe aardolie in de wereld, zijn er slechts 10% geschikt voor de Europese standaarden en specificaties. Ze worden dan ook ‘bitumen crudes' genoemd.

Puur of gemodificeerd, geblazen of in emulsie, kleefvermogen, cohesie, elasticiteit, waterdichtheid, en rheologische eigenschappen maken bitumen perfect geschikt voor de wegenbouw, alsook voor industriële toepassingen.
 

wat zijn bitumen

Bitumen worden gemaakt door het raffineren van geselecteerde types ruwe aardolie. De diverse specificaties verkrijgt men door het mengen van de zwaarste fracties (bitumen bases) van de gedistilleerde producten.  

Door het toevoegen van solventen (vloeibaar gemaakte gassen), worden de lichte fracties gescheiden van de asfaltenen, en verkrijgt men speciale bitumen. Het ‘blazen' van bitumen (thermische of catalytische oxydatie van bepaalde bitumen bases) resulteert in bitumen met specifieke eigenschappen, die gebruikt worden voor industriële toepassingen.
 

X

Tijdens uw bezoek aan de site willen wij graag een ‘cookie’ in uw computer plaatsen. Uw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen.

Wenst u uw opgeslagen cookies te verwijderen? Klik hier voor meer informatie.