Total Azalt® ECO² | Gebruiksklaar bindmiddel voor laagtemperatuurasfalt

Total Azalt®ECO2 bitumen geven temperatuurbesparing  

De Azalt® ECO2 reeks van bindmiddelen is speciaal ontwikkeld om asfalt op een aanzienlijk lagere temperatuur te kunnen produceren dan met de conventionele bindmiddelen. Dit resulteert in een belangrijke energiebesparing voor de asfaltcentrale en maakt het mogelijk om het asfalt bij lagere temperaturen aan te leggen en te verwerken.

Zoals alle Azalt® bitumen voldoet Azalt® ECO2 volledig aan de specificaties die zijn bepaald in de norm EN 12591.

Toepassingen
Laagtemperatuurasfalt geproduceerd met Azalt® ECO2 70/100 of Azalt® ECO2 40/60 heeft dezelfde mechanische eigenschappen als normaal asfalt. Dit asfalt is dan ook geschikt voor dezelfde toepassingen.

Milieu
De temperatuursverlaging bereikt door het gebruik van Azalt® ECO2 Bitumen leidt tot de
volgende meetbare voordelen:

  • Vermindering van het energieverbruik op de asfaltcentrale,
  • Verbeterde arbeidsomstandigheden tijdens het aanleggen van de weg (minder dampen en een aangenamere temperatuur op het werk),
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 
Azalt®ECO² is gelabelled Ecosolutions. Zie ook video http://www.bitumen.total.com/ecosolution.html

Lees meer hierover (presentatie, kenmerken, data, normen etc.) in deze (Engelstalige) presentatie waarin de productrange verder wordt toegelicht : http://total.link.be/nl/pdf/AzaltECO2_clients_EN.pdf

Momenteel heeft Total de volgende varianten van Azalt®ECO2 : 40-60 en 70-100

X

Tijdens uw bezoek aan de site willen wij graag een ‘cookie’ in uw computer plaatsen. Uw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen.

Wenst u uw opgeslagen cookies te verwijderen? Klik hier voor meer informatie.