Gebruiksvoorwaarden websites Total Nederland N.V.

 

1. Editor van de site en hosting

Editor van de site:
Total Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN  DEN HAAG
email: klantcontact@total.com
Ingeschreven bij de KvK Haaglanden - Handelsregister 's-Gravenhage 2 4 1 0 6 1 7 1

De hosting wordt verzorgd door: 
GFI Informatique, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 108 587 484,00 euro, gevestigd in 145, Boulevard Victor Hugo 
93400 Saint Ouen– Frankrijk
SIREN-nr. 385 365 713 R.C.S. Bobigny
Contact: + 33 (0) 1 44 04 50 00

Grafisch ontwerp:
Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS, 39 rue des Mathurins 75008 Paris.

Foto copyright & credits:
Zie link 'credits' elders op deze site

2. Inleiding

De Editor van deze site plaatst deze online om haar producten en diensten te kunnen voorstellen, naast informatie enaanbevelingen die verband houden met uw activiteit of uw interesses. Het gebruik van deze site impliceert dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden en dat u alle toepasselijke wetten zal naleven. De Editor behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen en er delen aan toe te voegen of uit te schrappen. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig in te kijken zodat u op de hoogte blijft van aangebrachte wijzigingen. Wij gaan ervan uit dat u deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aanvaardt bij elk nieuw gebruik van de Website, ongeacht of u al dan niet op de hoogte bent van deze wijzigingen. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van onze site.

De ondernemingen van de groep TOTAL, waarvan de onderneming die Editor is van deze site deel uitmaakt, haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen hebben hun eigen wettelijk bestaan en beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid. De termen ‘TOTAL’, ‘groep TOTAL’ of ‘wij’ worden op deze site gebruikt om te verwijzen naar de Editor is van deze site of naar haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen.

3. Informatie over de producten en diensten

De voorgestelde producten en diensten vormen geen verkoopsaanbod maar bieden een algemeen overzicht van het aanbod van producten en diensten, verdeeld door de Editor van deze site of door haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Het is dan ook mogelijk dat niet al deze producten en diensten in alle landen verkrijgbaar zijn waar de Editor van deze site of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen vestigingen hebben. Om te weten of zij worden verdeeld in het door u beoogde land adviseren wij u contact op te nemen met dedochteronderneming of verbonden onderneming van de Editor van deze site, gevestigd in het betrokken land.

De Editor is van deze site evenals haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen kunnen de informatie van deze site aangaande de producten en diensten te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze informatie, meer bepaald de veiligheidsfiches van de producten, wordt verstrekt zonder enige garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik.

4. Commercieel netwerk

De producten en diensten die op deze site worden voorgesteld, worden met name verdeeld via een netwerk van onafhankelijke verdelers of dochterondernemingen van de Editor van deze site.

In alle gevallen zijn de verdelers ondernemingen met een eigen rechtspersoonlijkheid die handelen voor eigen rekening, zonder enige onderlinge verbondenheid. Wanneer u bijgevolg via een hyperlink toegang verwerft tot de informatie, producten en diensten die door deze verdelers worden voorgesteld, dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie op hun site.

5. Toegangsbeheer en wachtwoorden

De site of bepaalde rubrieken ervan zijn toegankelijk via een toegangscode en wachtwoord, verstrekt door de Editor van deze site zoals vermeld in punt 1.

De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.U dient dus alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid en geheimhouding van uw toegangscodes en wachtwoorden te waarborgen. U verbindt zich ertoe de Editor van deze site onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke vorm van frauduleus gebruik van uw toegangscode en/of wachtwoord zodra u daar kennis van heeft.

Via de site kunt u de initieel toegekende wachtwoorden te allen tijde wijzigen.

Het aantal pogingen om toegang te verwerven tot de beveiligde site of rubriek is beperkt. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de beveiligde site of rubriek automatisch ontzegd na een aantal mislukte pogingen.

De Editor van deze site behoudt zich het recht voor de toegang tot de site op te schorten bij frauduleus gebruik of een poging tot frauduleus gebruik van de toegang. Indien de toegang wordt opgeschort zal de Editor van de site u daarvan onmiddellijk op dehoogte brengen. Elke vorm van frauduleus gebruik kan overigens gerechtelijk worden vervolgd.

6. Beveiligde site of pagina’s

Bepaalde delen van de site zijn beveiligd, meer bepaald de pagina’s waarop u persoonlijke en vertrouwelijke gegevens dient in te voeren (uw toegangscode of bankkaartnummer bijvoorbeeld). Dat impliceert dat de gegevens die viadeze pagina’s worden doorgegeven, worden gecodeerd tussen uw browser en de server van de site en dat ze enkelleesbaar en registreerbaar zijn voor de Editor. U kunt deze gegevens dan ook in vertrouwen doorgeven: uw vertrouwelijkeinformatie legt een veilige weg af.

Ga echter discreet te werk bij het invoeren: laat uw scherm niet onbeheerd achter terwijl uw kaartnummer oftoegangscodes voor iedereen zichtbaar zijn. Via een element maakt uw browser u er op attent dat u zich in beveiligde modus bevindt:het URL-adres in uw browser wordt voorafgegaan door "https://" in plaats van "http://".

7. Privacy Statement & cookie beleid

Total Nederland N.V. (“Total”) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Total respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Total zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Total kan dit Privacy & cookie beleid van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 25-09-2017). Op deze website kun je ons Privacy & cookie beleid te allen tijde inzien.

Persoonlijke gegevens
Bij een bezoek aan onze website zal je ons mogelijkerwijs een aantal persoonlijke gegevens verstrekken waarmee wij kunnen reageren op jouw verzoek om informatie en we beter op jouw verwachtingen kunnen inspelen; het zal je ook in staat stellen om gebruik te maken van de diensten die door de website worden aangeboden.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de editor van deze site of voor haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, evenals voor haar partners en zelfstandige distributeurs, en dit voor analyse- en enquêtedoeleinden en met het oog op commerciële transacties.
De editor van deze site verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te doen om jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, meer bepaald om te verhinderen dat zij verkeerd zouden worden weergegeven, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.
Total doet ten aanzien van deze informatie een beroep op (verwerkings)dienstverlening van een derde partij die gevestigd is in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom heeft Total voor contractuele waarborgen gezorgd.

Cookies
Total gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Total gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren, maar registreert informatie over de manier waarop je surft op de site (de gekozen taal, de geraadpleegde pagina’s, datum en uur van het bezoek, enz.) die wij dan bij jouw volgende bezoek kunnen lezen. Jouw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen en in bepaalde gevallen zal informatie die je ons via een ingevulde vragenlijst hebt verstrekt niet opnieuw worden gevraagd. Deze informatie wordt gedurende 12 maanden bewaard in jouw computer.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Als u een taalkeuze maakt voor Nederlands, Engels, of Frans plaatsen wij een cookie om de website in de gekozen taal te tonen. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard op jouw computer om te voorkomen dat je deze taalkeuze telkens opnieuw moet invoeren als je onze website nogmaals bezoekt.
Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer je de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina's van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. jouw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina's en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) tussen de sessieduur en 1 jaar bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door AddThis en/of overige derden.
Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, wordt uitgelegd dat door gebruik te blijven maken van de website en op de volgende pagina te klikken, of, door het sluiten van de cookie melding, je toestemming geeft voor het plaatsen van 'add this' cookies. Wij registreren uw toestemming met een cookie. Als je geen toestemming geeft kun je onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen dan nog wel de functionele en google analytics cookies en als je alsnog een taalkeuze maakt, of artikelen/pagina's wil delen, wordt ook de daarbij behorende cookie geplaatst. Wij registreren aan de hand van een cookie of je toestemming hebt gegeven voor 'add this' cookies, of niet. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard. Wij bewaren daarbij ook jouw IP adres, alsmede de datum en het tijdstip van de toestemming.

Je kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal opnieuw je toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Delen met anderen
Total deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Total blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Total jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uiteraard heb je recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot jezelf. In dat verband kunt u steeds contact opnemen met: Total Nederland N.V., Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN Den Haag. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen doen naar http://www.total.nl/total-in-nederland/contact.html. Total zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Total neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via http://www.total.nl/total-in-nederland/contact.html.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten
Alle informatie of documenten op de site evenals alle voor de site gecreëerde elementen zijn het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, of ze zijn onderworpen aan een gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrecht ten gunste van bovengenoemden. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht van zodra ze publiek worden gemaakt op deze site. Van de documenten op deze site mogen enkel kopieën worden gemaakt ter informatie en uitsluitend voor eenmalig privégebruik. Met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht wordt geen enkele licentie of ander recht toegekend, aan wie dan ook, dan het recht om de site te raadplegen. Documenten op de site mogen enkel worden gereproduceerd voor louter informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Editor van de site.In alle gevallen moet een geautoriseerde reproductie van informatie op deze site de bron en de eigendomsrechten op gepaste wijze vermelden.

Het downloaden van de Inhoud op uw computer verleent geen eigendomsrecht over deze Inhoud. Het is ten strengste verboden de Inhoud te wijzigen of aan te wenden voor andere doeleinden in gedrukte vorm of deze aan te wenden op andere Websites of op andere computernetwerken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Total Nederland. Door het gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord geen webrobot, spider of enig ander automatisch instrument of manueel proces te gebruiken om webpagina’s van onze Website of Inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Total Nederland. U verbindt zich ertoe geen enkel instrument, software of subroutine te gebruiken om de goede werking van de Website (te proberen) te verstoren. U verbindt zich er eveneens toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

Onderscheidende kenmerken
Tenzij anders vermeld zijn de bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken vermeld op deze site (producten ® en TM) het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen. Zij mogen enkel worden gebruikt na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Editor van de site.

Verbintenis van de gebruiker
Elke bezoeker van de site die informatie verstrekt, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie aan de Editor van deze site of aan haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en geeft de Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn toestemming om er gebruik van te maken. De aldus door bezoekers verschafte informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd.

9. Financiële informatie

De documenten op deze site kunnen prognoses bevatten in verband met de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en activiteiten van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. Meer bepaald moeten het gebruik van uitdrukkingen zoals "voorziet", "verwacht", evenals verklaringen aangaande de doelstellingen van de Directie, ramingen en doelstellingen aangaande de productie en trends in de bedrijfsresultaten worden opgevat als prognoses. Deze prognoses steunen op hypothesen die onjuist kunnen blijken en afhangen van risicofactoren zoals veranderingen in wisselkoersen, de prijs van aardolieproducten, het vermogen om kosten te besparen zonder de bedrijfsvoering onnodig te hinderen, overwegingen die verband houden met de milieuregelgeving, alsook de algemene economische en financiële omstandigheden.

De Editor van deze site of haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de prognoses op grond van nieuwe informatie of toekomstige of andere gebeurtenissen. Bijkomende informatie over factoren die een weerslag zouden kunnen hebben op de financiële resultaten van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen is terug te vinden in de documenten die zijn ingediend bij de Nederlandse Bank of gelijkwaardige buitenlandse instellingen.

10. Hyperlinks

Activering van links
De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen wijzen formeel elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbieden. Deze links worden bij wijze van service aan de gebruikers van de site aangeboden. Het staat de gebruikers van de site vrij deze links al dan niet te activeren.

Goedkeuring voor links
Indien u een hyperlink met deze site wenst te creëren, dient u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van de Editor van deze site door u te richten tot Total Nederland, projectmanager E-business, Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN, Den Haag.

11. Aansprakelijkheidsbeperkingen

De informatie en aanbevelingen ("Informatie") op deze site worden te goeder trouw verstrekt. Deze Informatie wordt geacht juist te zijn op het moment waarop zij wordt verstrekt. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen bieden echter geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u eraan hecht.

Deze Informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat uzelf of een andere persoon die ze ontvangt het belang voor een welbepaald doel kan bepalen vóór het eigenlijke gebruik ervan. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen gesteld in deze Informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarop zij betrekking heeft.

Deze Informatie dient niet te worden opgevat als een aanbeveling voor het gebruik van gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van deze Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen wijzen stellig elke interpretatie af die de inhoud van hun sites zou gelijkstellen met verkoopsaanbiedingen of aansporingen om aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, te kopen van de Editor van deze site, van een van haar rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen of van haar verbonden ondernemingen.

Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie, noch wat de geschiktheid ervan voor een bepaald doel betreft, noch wat de producten of diensten betreft waarnaar wordt verwezen in de Informatie.

De Editor van deze site en haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen verbinden zich er in geen geval toe de Informatie die via deze site wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen behouden zich zo ook het recht voor de inhoud van hun sites te allen tijde te wijzigen of te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Update van de gebruiksvoorwaarden van de site en toepasselijke wetgeving

De Editor van deze site kan deze Gebruiksvoorwaarden van de site te allen tijde bijwerken. U wordt dan ook verzocht de meest recente Gebruiksvoorwaarden van de site regelmatig te raadplegen.

Deze algemene voorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Nederlands recht en vallen onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

X

Total.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Total.nl gebruikt analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Bovendien plaatst Total Nederland N.V. via derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van total.nl relevante aanbiedingen te doen. Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. KLIK HIER voor ons PRIVACY STATEMENT & COOKIE BELEID.Mijn cookie-instellingen wijzigen